Gelijkheidstraat 1 bus 00.01       |        8400      |        Oostende       |        059 70 37 00       |        onthaal@wgcdehoek.be

Forfaitair betalingssysteem

Wij werken met een forfaitair betalingssysteem, dat betekent dat wij elke maand, per patiënt een vast bedrag ontvangen van het ziekenfonds.

Dit systeem zorgt ervoor dat huisartsconsultaties en verpleegkundige zorgen kosteloos zijn voor de patiënt.

Dit betekent ook dat je als patiënt telkens onze huisartsen en/of verpleegkundigen dient te raadplegen..

Ziekenfonds

Het is zeer belangrijk dat je aangesloten bent bij een ziekenfonds.

Mensen zonder papieren kunnen terecht bij het OCMW en hebben mogelijks recht op een medische kaart voor dringende medische hulp

Als je niet in orde bent met het ziekenfonds, kan je niet ingeschreven worden in ons centrum.

Wij werken als eerstelijnszorg met verschillende disciplines onder één dak en richten ons op toegankelijke zorg waar iedereen welkom is ongeacht afkomst, geslacht of geloofsovertuigingen.

Ons centrum zet in op gezondheidsbevordering en preventie. Alle besluiten en beslissingen worden genomen vanuit een gemeenschappelijke visie in multidisciplinair verband.

Wij werken wijkgericht en proberen een kwalitatief zorgaanbod aan te bieden waarbij de patiënt centraal staat.

Onze werking

Sinds 1 april 2017 is praktijk De Hoek officieel wijkgezondheidscentrum De Hoek geworden.

Ons centrum biedt multidisciplinair eerstelijnszorg aan. Dit betekent dat u naast uw vertrouwde vaste huisarts ook bij andere gezondheids en welzijnwerkers in ons centrum terecht kan.

Als wijkgezondheidscentrum streven wij naar toegankelijke en laagdrempelige zorg voor onze patiënten en daarom werken wij in een forfaitair betalingssysteem. 

Meer weten? Ontdek alle informatie op onze website!