Artsen

Raf Langenaekens
Alison Helsmoortel
Dieter Vanhullebus (huisarts in opleiding)

Galina Volodchenko (huisarts in opleiding

Verpleegkundige / vroedvrouw

Mia Slabbinck

Verpleegkundige / referente wondzorg

Maaike Crepain

Psycholoog

Claudine Loncke

Maatschappelijk werk

Jason Goddyn

Onthaalmedewerkers

Fauve Decerf
Marina Pak

Coördinator

Maegan Helsmoortel