Kernboodschappen

Een wijkgezondheidscentrum werkt, zoals de naam het zegt, wijkgericht. Voor WGC De Hoek zijn de wijken Westerkwartier, Sint Jan en Stene.

gallery/wijk van wgc de hoek

Om u te kunnen inschrijven moet u dus wonen in het gebied dat op de kaart hiernaast in het grijs is aangeduid (klik op de kaart om deze te vergroten).

Inschrijven is kosteloos maar noodzakelijk.

Het is een wijkgezondheidscentrum immers niet toegestaan om zorg te verlenen aan patiënten die niet zijn ingeschreven met uitzondering van toeristen en patiënten in het kader van de wachtdienst. 

Om geldig te kunnen inschrijven moet u in regel zijn met uw mutualiteit. Zorg ook dat uw bijdragen aan de mutualiteit tijdig betaald zijn. Correcte inschrijving bij een mutualiteit blijft ook noodzakelijk om terugbetaling te kunnen verkrijgen voor bezoeken aan specialist, tandarts en kinesist alsook voor terugbetaling van medicatie, beeldvorming en labo-onderzoeken.

Uw inschrijving is een engagement

Na inschrijving moet u niet meer betalen voor een raadpleging of huisbezoek door één van de artsen of verpleegkundigen van het centrum. Maar u engageert zich wel om, als u een huisarts of verpleegkundige nodig heeft, steeds beroep te doen op WGC De Hoek. Als u zonder overleg een huisarts of verpleegkundige raadpleegt buiten het centrum, dan moet u de kostprijs daarvan zelf betalen, zonder tussenkomst van de mutualiteit.

In bepaalde specifieke gevallen kan u, voor een consultatie buiten het centrum, terugbetaling verkrijgen op voorlegging van de bewijsstukken in het centrum (niet de mutualiteit!):

  • Na overleg met en goedkeuring door één van de artsen.
  • Als u beroep heeft moeten doen op de huisartsenwachtdienst.
  • Als u tijdens uw vakantie in België een beroep heeft moeten doen op een huisarts.

Wat moet u doen om in te schrijven? 

  1. Controleer of u in orde bent met uw mutualiteit. Zorg dat uw bijdragen aan de mutualiteit regelmatig betaald zijn. 
  2. Onderteken de overeenkomst met WGC De Hoek

Praktisch 

  • Breng twee klevertjes van de mutualiteit en uw identiteitskaart mee. De onthaalmedewerkers zullen u helpen om de formulieren in te vullen en zullen u tevens de nodige informatie geven over het centrum. Omdat het 's ochtends heel druk kan zijn vragen we om voor inschrijvingen in de namiddag tussen 13:00u en 16:00u te komen.
  • Iedereen heeft vrije keuze. U bent niet verplicht om bijvoorbeeld samen met uw partner in het systeem te stappen Iedereen tekent elk apart de overeenkomst. Vanaf 14 jaar mag u zelf de overeenkomst tekenen. Voor jongere kinderen, tekent één van de ouders. 
  • De inschrijving is kosteloos maar noodzakelijk. 

Indien u voor het eerst naar het centrum komt, mag u een bedenktijd vragen van drie maanden. Tijdens die periode blijft u per prestatie betalen met, in bepaalde omstandigheden, de mogelijkheid om te genieten van de derdebetalersregeling (U betaalt dan enkel het remgeld).