WGC De Hoek

Dr. Raf Langenaekens aan het woord

“Het is met grote trots dat ik u kan vertellen dat op 1 april 2017 onze “gewone” huisartsenpraktijk omgeschakeld is naar een Wijkgezondheidscentrum. Ik heb samen met u de huisarts in Vlaanderen zien evolueren. Van de altijd beschikbare solo werkende “meneer doktoor” naar diezelfde arts die al eens een antwoordapparaat durfde aanzetten. Dankzij de vervrouwelijking en de opkomst van groepspraktijken kon de huisarts een beter evenwicht vinden tussen werk en privé. Door de intensere samenwerking met andere eerstelijnswerkers zoals verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, diëtisten, enzovoort neemt ook de kwaliteit van de medische zorg toe. Dat alles is terug te vinden in het concept van een wijkgezondheidscentrum.”


 

 

Wijkgezondheidscentrum De Hoek is ontstaan vanuit een groepspraktijk met twee artsen, Dr. Langenaekens en Dr. Helsmoortel. Deze artsen zagen al snel de voordelen in van multidisciplinair werken. Zij beslisten dan ook hun team uit te breiden met een psycholoog en een sterke administratieve ondersteuning. Kort daarna kwam er een huisarts in opleiding bij en na de omschakeling versterkten een verpleegkundige, een coördinator en twee onthaalmedewerkers  het team. Vanaf 1 januari 2018 voorzien we uitbreiding van het team met een tweede verpleegkundige en een maatschappelijk assistent.

gallery/img_3010